Slotakkoord

Omslag van het boek Slotakkoord

15 misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding

Slotakkoord geeft een bijzondere en verrassende inkijk in de huidige euthanasiepraktijk. Euthanasie en hulp bij zelfdoding blijft een uiterst actueel, spraakmakend en controversieel onderwerp. Echter, het debat erover wordt mede gekleurd door misverstanden. In dit zeer toegankelijk geschreven boek bespreekt Willeke Stadtman vijftien misverstanden, die zij zelf in de euthanasiepraktijk tegenkomt of in haar omgeving beluistert. Hiermee wil zij veel vragen en onduidelijkheden wegnemen. Tevens biedt Slotakkoord inzicht in de complexiteit van een euthanasieverzoek en de dilemma’s die dat oplevert.

Als er al een drijfveer was voor het schrijven van dit boek: euthanasie heeft niets te maken met ‘Huppakee’, euthanasie is geen fluitje van een cent, niet voor wie het vraagt en niet voor wie het uitvoert. Auteur Willeke Stadtman, als arts werkzaam voor de Levenseindekliniek, put uit eigen ervaring en uit die van collega’s. Zij is geen fanatieke pleitbezorger van euthanasie of ultieme zelfbeschikking. Niemand heeft de waarheid in pacht in het zicht van de dood.

Willeke Stadtman belicht 15 misverstanden, mede aan de hand van persoonlijke ervaringen. Misverstanden zoals:

  • voor euthanasie heb je een actuele wilsverklaring nodig,
  • palliatieve sedatie is een alternatief voor euthanasie,
  • de euthanasiewet geldt niet voor minderjarigen,
  • euthanasie is niet mogelijk als je dement bent,
  • de familie moet het eens zijn met het euthanasieverzoek,
  • als je euthanasie wil, kun je je het beste meteen aanmelden bij de Levenseinde-kliniek,
  • zonder euthanasie is een goede dood uitgesloten.

Bij dit laatste misverstand legt ze tevens op integere wijze de alternatieven uit.

In dit helder geschreven boek staat veel informatie over wat wel en niet mogelijk is in de euthanasiepraktijk. Het geeft tegelijkertijd een verrassende en persoonlijke inkijk in het leven van mensen die een euthanasiewens hebben en in het werk van de artsen (en verpleegkundigen) die met zo’n wens te maken krijgen.

Paperback | € 18,95 | 256 blz. | ISBN 97890 89757319| Just Publishers | 26 oktober 2016